IIS Kurulumu ve Virtual Directory Yapılandırması

0

IIS içinde Web Sites altında Default Web Site özelliklerine girildiğinde Web Site sekmesinde Description kutusuna yazılacak metin ile siteye bir açıklama eklenir.IP address kısmında girilen IP adresi, web sayfasına kullanıcıların erişebilecekleri IP adresidir.IIS kurulu bilgisayarda birden fazla ethemet kartı varsa, web sayfasının yayınlanması işlemi seçim yapılarak sadece bin üzerinden sağlanabilir.TCP Port kısmında ise web sayfasının hizmet verdiği port numarası girilmelidir.Varsayılan port 80 dir.İstenirse değiştirilebilir.Değiştirilmesi durumunda kullanıcılar web sayfasına arak http://BilgisayarAdi:PortNo şeklinde erişirler.

1

Home Directory sekmesinde ise, The content for this resource should come from seçeneklerinde,

001

A directory located on this computer: Web sayfasına ait dosyaların bu bilgisayarda alttaki kutuda belirtilmiş olan dizinde bulunduğunu gösterir. A share located on another computer: Web sayfasına ait dosyaların ağ (üzerindeki baksa bir bilgisayardaki paylaşımlı klasörde bulunduğunu gösterir. Alttaki kutuya paylaşımlı klasörün ağ yolu yazılır. A direction to a URL: internet üzerindeki bir web sayfasına yönlendirme olduğunu gösterir. Alt taraftaki kutuya yönlendirilme yapılmış olan web sayfasının adresi yazılır. Documents sekmesinde Enable default content page seçeneği altında web sayfası isimleri sıralıdır. Kullanıcı web sayfasına erişmek için internet explorer üzerinden giriş yaptığında ilk olarak karşısına listenin en başındaki sayfa görüntülenecektir.

2

Directory Security sekmesinde ise güvenlik ayarlan bulunmaktadır. Authentication and access control kısmında Edit butonuna basıldığında gelen menüde Enable anonymous access seçeneği işaretli ise, kullanıcılar web sayfasına kullanıcı adi ve şifre girmeden bağlanabilirler. Eğer web sayfasına bağlanan kullanıcıların kullanıcı adi ve fifre girerek bağlanması isteniyorsa Enable anonymous access seçeneğinin devre dışı olması gerekir. Integrated Windows authentication seçeneği seçili olursa bağlanacak kullanıcının hesabının IIS bilgisayarında bulunması gerekir. Kullanıcı adi ve şifre karşı tarafa encrypt şekilde gönderilir. Digest authentication seçeneği IIS bir DC üzerine kurulmuş ise, kullanıcının sayfaya bağlanması için Active Directory içindeki kullanıcı adi ve şifresini sormayı sağlar. Basic authentication seçeneği ise, kullanıcı adi ve şifre sormayı etkinleştirir. En basit kimlik doğrulama yöntemidir. Kullanıcı adı ve fifre kar§i tarafa text olarak iletilir. NET Passport authentication seçeneği ile ise, SSL, HTTP yönlendirmeleri, Microsoft Jscript ve cookies e tek oturum ile açmayı sağlar.

002

Directory Security sekmesinde IP address and domain name restrictions sekmesinde Edit butonuna basıldığında bu web sayfasına erişmesi istenmeyen kişiler IP adresi, IP adresi grubu veya domain bazında engellenebilir.

3

Virtual Directory

IIS kurulu olan bilgisayarda birden fazla ethernet kartı bulunuyorsa Web Sites bölümü altına ethemet kartı kadar site oluşturarak her bir ethernet kartı üzerinden değişik web sayfalan yayımlanabilir. Tek ethernet kartı bulunan IIS Kurulu bilgisayarda birden fazla web sayfası yayımlamanın yolu ise, var olan bir web sayfası altından yayınlamaktır. Bunu yapmak için Web Sites içinde oluşturulmuş olan web sayfalanandan birinde sağ tuş ile basarak New bölümünden Virtual Directory seçilir. Alias kutusunda girilen isim web sayfasına ulaşmak için girilecek adresi temsil eder.

4

5

Path kısmında bu web sayfasının dosyalarının bulunduğu dizin tarif edilir.

6

Virtual Directory Access Permissions sayfasında web sayfasına erişim izinleri belirlenmesi sonucunda işlem bitirilir.Örnek olarak Default Web sitesi altında test adında bir virtual directory oluşturmuş olursak, kullanıcılar internet explorer üzerinden bu web sayfasına http://BilgisayarAdı/Test yazarak erişebilirler.

7

8

Cemil Akbaş

 

Share.

About Author

Leave A Reply