OWA için oturum sonlandırma süresinin (Logout Time) ayarlanması

0

OWA için oturum sonlandırma süresinin (Logout Time) ayarlanması

Exchange 2007 OWA’da varsayılanda sayfa bekleme süresi 5 dakikadır. 5 dakika boyunca bir işlem yapılmaz ise oturum sonlanır ve kullanıcının tekrar oturum açması gerektirilir. Güvenlik açısından bu sürenin 5 dakika olması makuldür. Bazı durumlarda bu sürenin uzatılma isteği oluşabilir. Bu işlem için;

Exchange Managemet Shell ‘de aşağıdaki komutu yazıyoruz.

set-ItemProperty ‘HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange OWA’ -name TrustedClientTimeout -value 30 -type dwo

Ayarlamanın aktif olması için IIS servisini yeniden başlatmak gerekiyor. Servis yeniden başladıktan sonra kullanıcların oturum sonlanma süresi 30 dakikaya çıkacaktır. Bu süre 1 güne kadar istenilen değerde ayarlanabilir. Komut ortamında süre sonu dakika cinsindendir. 1 gün ayarlamak istiyorsanız 1440 olarak ayarlamanız yeterlisir.

 

Not: 30 değeri dakikadır cinsindendir.

Share.

About Author

Leave A Reply