Belirli bir tarihten önceki dosyaları script ile silmek

0

Belirli bir tarihten önceki dosyaları script ile silmek

Belirli bir tarihten önceki dosyaları silmek için aşağıdaki komutları VBS olarak kaydedın ve calıstırın. Aşağıdaki komutta 3 gün boyunca düzenlenmemiş yada kullanılmamış tüm dosyalar silinecektir. Bu sureyi uzatmak istiyorsanız (3 Then Modified.Delete) ifadesindeki 3 sayısını değiştirmeniz yeterlidir.

Dim Fso
Dim Directory
Dim Modified
Dim Files
Set Fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set Directory = Fso.GetFolder(“dosya dizinini girin ornek C:\deneme”)
Set Files = Directory.Files
For Each Modified in Files
If DateDiff(“D”, Modified.DateLastModified, Now) > 3 Then Modified.Delete
Next

Share.

About Author

Leave A Reply