Terminal Server Session Directory

0

Session Directory

Bir kullanıcı bilerek ya da bilmeyerek Terminal Server oturumunu kapatırsa ( log off olmadan ) bu oturum Terminal Server üzerinde halen aktif bir oturummuş gibi işlem görür ve bu oturuma ait tüm prosesler işlemeye ve dolayısıyla server üzerindeki kaynakların kullanımına devam edilir. Bağlantısı kopan bir kullanıcı tekrar bir bağlantı isteğinde bulunabilir ve bu sefer bağlantı isteği önceki oturumunun açık olduğu Terminal Sen/er a değil de aynı cluster içindeki diğer bir Terminal Sen/er a ulaşabilir. Bu durumda, aynı cluster içindeki yeni Terminal Server bu kullanıcıdan gelen oturum açma isteğini diğer Terminal Server daki açılmış oturuma bakmadan yeni bir istekmiş gibi değerlendirecek ve yeni bir oturum açacaktır. Böylece bir kullanıcı birden fazla oturum açmış olacak ve bununla doğru orantılı olarak hem bir tane lisans gereksiz yere kullanılmış olacak hem de server kaynakları boş yere kullanılacaktır. Session Directory bağlantısı kopan kullanıcının tekrar bir bağlantı isteğinde bulunması halinde cluster içindeki daha önce bağlantı kurduğu ve halen oturumunun açık olduğu Terminal Server’a yönlendirilmesini sağlar.

Bir Session Directory server kurmak için Windows 2003 Server üzerinde Administrative Tools – Services içinde Terminal Services Session Directory servisi başlatılmalıdır.

1

 

Session Directory servisi başlatıldığında ilk olarak Session Directory Computers adlı lokal grubun olup olmadığına bakar ve eğer yoksa bu grubu oluşturur. Bu grup Session Directory veritabanına erişim iznine sahiptir ve Session Directory özelliğini kullanacak tüm Terminal Sen/er lar bu gruba üye yapılmalıdır.

2

 

Bunun yanında Session Directory özelliğini kullanacak her bir Terminal Serverda da Session Director/ kullanacak şekilde ayarlanmalıdır.

Share.

About Author

Leave A Reply