Network Mimarisi

0

Network Mimarisi

Network mimarileri, yerleşim biçiminin yanısıra ancak yerleşim biçimi ile de ilgili olarak bir network’ün geliştirilmesi için kullanılan teknolojidir. Network mimarileri network’ün oluşturulmasında kullanılan standartları, yerleşim biçimni ve protokolleri belirler. Başlıca kullanılan network mimarisi şunlardır:

 • Ethernet
 • Token Ring
 • Apple Talk
 • ArcNet

Ethernet
1960’lı yıllarda Hawaii üniversiterinde CSMA/CD erişim yöntemi geliştirilerek bir LAN oluşturulmuştur. Bu temelin üzerine 1975 yılında OSI Fiziksel ve Veri Bağlama katmanı uyumlu ve IEEE’nin 802.3 spesifikasyonu temelinde ilk Ethernet ürünün geliştirilmiştir.

Ethernet günümüzde yaygın kullanılan bir network mimarisidir. Ana bant olarak taşıt (bus) yerleşimini kullanır. Genellikle 10 Mbps hızında veri iletimi sağlar ve CSMS/CD erişim yöntemini kullanarak network trafiğini düzenler.

Ethernet’in Temelleri
Ethernet mimarisinin temel özellikleri şunlardır:

Özellik  Değeri
 Yerleşim biçimi  Bus (Dogrusal yol) ve Star bus
 Mimari tipi  baseband (ana bant)
 Erişim yöntemi  CSMA/CD
 Spesifikasyon  IEEE 802.3
 Transfer hızı  10 Mbps – 100 Mbps
 Kablo tipi  Thicknet, thinnet ve UTP

Ethernet Frame Formatı
Ethernet teknolosinde veriler frame’lere bölünerek gönderilir. Bir frame gönderilen bir birim veri paketidir. 46 ila 1500 bayt arasında olabilir.

Ethernet network’leri IEEE temelinde değişik kalolama ve yerleşim alternatiflerine sahiptirler. Bu nedenle kullanılan frame formatı de değişik olabilir.

10 Mbps IEEE Standardı
Ethernet mimarisinin dört ayrı tipi vardır:

 • 10Base2
 • 10Base5
 • 10BaseT
 • 10BaseFL

10Base2
Bu tip network’te koaxial kablo kullanılır. Bu network thin koaxial ya da thinnet olarak anılır. Veri iletim hızı 10Mbps dir. Segment uzunluğu maksimum 185 metredir. Segment üzerinde maksimum 30 bilgisayar bulunabilir. Kablolamada BNC birimleri kullanılır. Bunlar:

 • BNC barrel konnektörler
 • BNC T konnektörler
 • BNC sonlandırıcılar

Thinnet network genellikle bus yerleşim biçimi olarak kurulur. Bu network’te transceiver yerine T konnektörler ile network kartları kullanılır.

5-4-3 Kuralı
Bir thinnet network’ü ençok beş segment’ten oluşabilir. Bu segmentler dört repeater tarafından destekelenebilir. Ve ancak üç segment’a bilgisayarlar bağlanabilir. Kalan iki segment ise yine birer repeater olarak kullanılır.

10Base5
10Base5 network standardı 10 Mbps hızındadır. Baseband ve 500 metre segment uzunluğuna sahiptir. Bu network thick koaxial ya da thicknet olarak anılır. Her segment’te 100 bilgisayar olabilir.
Thicknet kablolamada şu birimler kullanılır:

 • Transceiver (transmit and receive): Bilgisayar ile network kablosu arasında iletişim sağlar.
 • DIX ya da AUX konnektör: Transceiver kablosu üzerinde kullanılır.
 • N-Serisi konnektörler: N-serisi barrel konnektörler ve sonlandırıcılar.

5-4-3 Kuralı
Bir thicknet network’ü ençok beş segment’ten oluşabilir. Bu segmentler dört repeater tarafından destekelenebilir. Ve ancak üç segment’a bilgisayarlar bağlanabilir. Kalan iki segment ise yine birer repeater olarak kullanılır.
Büyük network’lerde thinnet ile thicknet birleşimi yapılabilir. Genellikle thicknet’ler bir backbone olarak alt network’ların bağlanmasını sağlar.

10BaseT
1990 yılında IEEE komitesi Ethernet üzerinde 802.3 standardını geliştirmiştir. 10BaseT olarak adlandırılan bu standart 10 Mbps hızında, Baseband ve Twisted-pair kablo ile gerçekleştirilir.

10BaseT, UTP ya da STP kabloyu kullanabilir. Yerleşim bus ya da star bus olabilir. Bir 10BaseT segmenti maksimum 100 m (328 feet) olabilir. 10BaseT network’lerinde hub, patch panel kullanılarak segmentler arasında bağlantı sağlanır.

10BaseFL
10BaseFL standardı 10 Mbps hızında ve baseband bir network’ün fiber-optik kablo üzerine gerçekleştirilmedir. Bu network tipinde segment uzunluğu 2000 metredir.

IEEE 802.3 Network Standartlarının Karşılaştırılması
Aşağıdaki tabloda IEEE 802.3 network standartları yer almaktadır:

 10Base2  10Base5  10BaseT  10BaseFL
 Yerleşim biçimi  Bus  Bus  Star Bus  Star Bus
 Kablo tipi  RG-58 (thinnet koaxial)  Thicknet  Katagori 3, 4, 5 UTP Fiber-optik
 Network kartına bağlantı tipi  BNC T Konnektör  DIX ya da AUI  konnektör  RJ-45
 Terminatör rezistansı  50 ohm  50 ohm  uygulanamaz
 Impedans  50 ohm  50 ohm  85-115 UTP135-165 STP
 Maksimum segment uzunluğu  185 m  500 m  100 m  2000 m
 Maksimum bağlı segment  5-4-3 kuralı  5-4-3 kuralı  5-4-3 kuralı
 Maksimum toplam network uzunluğu  925 m  2460 m  sınırsız
 Her segment’te maksimum bilgisayar  30  100

100 Mbps IEEE Standart
100 Mbps standardı daha hızlı bir network gereksinimini karşılamak için geliştirilmiştir. 100 Mbps standardı iki standart olarak kaşımıza çıkar:

 • 100BaseVG-AnyLAN Ethernet
 • 100BaseX Ethernet (Fast Ethernet)

100BaseVG-AnyLAN network teknolojisi Ethernet ve Token Ring mimarilerini destekler. 100BaseVG-AnyLAN network’lerin genel özellikleri şunlardır:

 • 100 Mbps veri iletimi.
 • Katagori 3,4,5 twisted-pair kablo ve fiber-optik kablo.
 • Ethernet ve Token Ring mimarilerini destekler.

100BaseX Ethernet (Fast Ethernet) teknolojisi ise UTP Katagori 5 kablo yapısını kullanır ve CSMA/CD erişim yöntemini kullanır. Bu network yönteminde ise üç ayrı ortam kullanmak mümkündür:

 • 100BaseT4 (4-pair Katagori 3, 4 ya da 5 UTP)
 • 100BaseTX (2-pair Katagori 5 UTP ya da STP)
 • 100BaseFX (2-strand fiber-optik kablo)
Share.

About Author

Leave A Reply