ICMP (Internet Control Message Protocol)

0

ICMP (Internet Control Message Protocol)

Internet protokolü (IP) hata-raporlama veya hata-düzeltme mekanizmalarına sahip değildir; bu işler ICMP denilen bir modüle kalır. ICMP bir host bilgisayarı veya bir gateway’de IP’nin yanında yer alır.

ICMP paketleri ortamda bir geri besleme sağlarlar. Bu yolla ciddi sorunları, haberleşen birimlere bildirerek bir hata bildirim mekanizması oluştururlar. Ancak buradan ICMP’nin IP’yi güvenilir bir protokol haline dönüştürme amacı ile geliştirildiği yargısı çıkarılmamalıdır.

ICMP mesajı, IP paketinin veri bölümünde taşınır. Bu yüzden ICMP paketlerinin dağıtım güvenilirliği, IP paketlerinin dağıtım güvenilirliği ile sınırlı kalmaktadır. Buradan ICMP paketlerinin güvenilir iletilemeyeceği ve hedefe vardığının garanti edilemeyeceği sonuçları çıkarılabilir.

ICMP Mesaj Formatı 
ICMP mesajları IP datagramının kullanıcı verisi alanında taşınır. IP başlığındaki protokol alanı 1’e set edilerek ICMP’nin kullanıldığı gösterilir. Tüm ICMP mesajları üç alandan oluşur:

 • Tip alanı: mesajın tipini tanımlar.
 • Kod alanı: hata veya durum bilgisi tipini tanımlar.
 • Toplamsal-hata (checksum) alanı: ICMP mesajının 16-bitlik 1’e tümleyenini hesaplar.

ICMP hata raporlama mesajları aynı zamanda internet başlığı ve kullanıcı veri alanının ilk 64 bitini taşırlar. Bu bitler problem giderme ve problem analizi için faydalıdır.

ICMP Hata- ve Durum-Raporlama Prosedürleri 
ICMP tarafından rapor edilen hata- ve durum-raporlama servisleri aşağıda listelenmiştir:

 • Yaşam süresi
 • Parametre sorunu
 • Varışa erişilemez
 • Source quench (akış kontrolü için)
 • Eko ve eko cevabı
 • Yönlendirme (redirect)
 • Zaman-damgası ve zaman-damgası cevabı
 • adres maskeleme isteği ve cevabı

Daha önce söylediğimiz gibi, tip alanındaki kod ICMP protokol veri biriminin mesaj tipini ve formatını tanımlar. Bu alan aşağıdaki gibi kodlanır.

Share.

About Author

Leave A Reply