Windows Internet Name Service (WINS)

0

Windows Internet Name Service (WINS)

WINS (Windows Internet Ad Hizmeti), ağınızdaki bilgisayar ve grupların NetBIOS adlarının dinamik eşleştirmelerini kaydetmek ve sorgulamak için dağıtılmış bir veritabanı sağlar. NetBIOS adlarını IP adresleriyle eşleştiren WINS, yönlendirilmiş ortamlarda NetBIOS ad çözümlemesi sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek amacıyla tasarlanmıştır. TCP/IP üzerinde NetBIOS kullanan yönlendirilmiş ağlardaki NetBIOS ad çözümlemesinde en iyi seçim WINS’dir.

NetBIOS adları, Microsoft® Windows® işletim sistemlerinin önceki sürümlerinde, ağda kullanılabilmeleri için adlarının kaydedilmesi veya çözümlenmesi gereken bilgisayarları ve diğer paylaşılan veya gruplandırılan kaynakları tanımlamak ve bulmak için kullanılırdı.

Microsoft işletim sistemlerinin önceki sürümlerinde ağ hizmetlerinin sağlanabilmesi için NetBIOS adlarının kullanılması zorunludur. NetBIOS adlandırma protokolü TCP/IP dışındaki ağ protokolleriyle kullanılabilse de, WINS özellikle TCP/IP üzerinden NetBIOS desteği sağlamak için tasarlanmıştır.

WINS, TCP/IP tabanlı ağlarda NetBIOS ad alanlarının yönetimini basitleştirir.

wins

WINS hizmeti, NetBIOS ad çözümlemesinde yerel IP yayınlarının kullanımını azaltır ve kullanıcıların uzak ağlardaki sistemleri kolayca bulmalarını sağlar. İstemcilerin her başlatılıp ağa katılışında WINS kayıtları otomatik olarak yapıldığından, dinamik adres yapılandırması değiştiğinde WINS veritabanı otomatik olarak güncelleştirilir. Örneğin, DHCP sunucusu WINS kullanan istemci bilgisayara yeni veya değiştirilmiş bir IP adresi verdiğinde, istemciye ilişkin WINS bilgileri güncelleştirilir.

Wins farklı segmentlerde (farklı düzeyde işletim sistemi kullanan) bilgisayarların haberleşebilmelerini sağlayan bir haberleşme metodudur. Genelde Netbeui protokolünü kullanan makinalarlar TCP/IP protokolünü kullanan makinalarıin görüşebilmelerini sağlar. Netbeui protokolü kullanan makinaların isim IP çözümlemesini yapmak için kurulan bir servistir. Bu sayede makinalar “Netbios over TCP/IP” protokolünü kullanarak IP alıp haberleşebilirler. Bir domainde farklıi segmentlerde bilgisayarların haberleşmesi için Wins kurulmalıdır. Wins’in kurulu oldugu makina WINS server olur.

Clientlar WINS’i bir kere bulduktan sonra unicast iletisim kurar. Wins kayıtlari system32\wins\wins.mdb dosyasında tutulur. DHCP database mantığının aynısıdır.

WINS, kayıtları LMHOST adında bir dosyada tutulur ve isim IP eşleştirmesini bu dosyayı okuyarak yapar.

WINS nasıl çalışır?

Varsayılan olarak, Microsoft® Windows® 2000, Windows XP veya Windows Server 2003 işletim sistemini çalıştıran bir bilgisayar, ad çözümlemesi için WINS sunucu adresleriyle (el ile veya DHCP aracılığıyla) yapılandırıldığında, NetBIOS ad kaydı düğüm türü olarak, başka bir NetBIOS düğüm türü yapılandırılmadığı sürece karma düğüm türünü (h-düğüm) kullanır. NetBIOS ad sorgusu ve çözümlemesinde de, bazı küçük farklarla birlikte yine karma düğüm kullanır.

WINS istemcisi bir NetBIOS adını çözümlerken genellikle aşağıdaki adımları izler:

1 İstemci, sorgulanan adın, sahip olduğu yerel NetBIOS bilgisayar adı olup olmadığını denetler.
2 Uzak adların kayıtlarının bulunduğu yerel NetBIOS adı önbelleğini denetler. Herhangi bir uzak istemcinin  adı çözümlendiğinde bu önbelleğe alınır ve 10 dakika orada tutulur.
3 İstemci, birincil WINS sunucusu olarak yapılandırılmış sunucuya NetBIOS sorgusu gönderir. Birincil  sunucu kullanılamadığı veya veritabanında ad girdisi olmadığı için sorguyu yanıtlayamazsa, istemci,  kendisi için listelenmiş ve yapılandırılmış olan diğer WINS sunucularına listedeki sırayla bağlanmaya  çalışır.
4 İstemci, NetBIOS sorgusunu yerel alt ağa yayınlar.
5 Lmhosts dosyasını kullanmak üzere yapılandırılmışsa, bu dosyada sorguyla eşleşen bir giriş olup  olmadığını denetler.
6 Hosts dosyasını veya DNS sunucusunu kullanmak üzere yapılandırılmışsa önce dosyayı, sonra bir DNS  sunucusunu arar.

WINS Kayıt Protokolü

Tüm Windows ürünleri kendilerini otomatik olarak her açıldığında WINS’e kayıt eder. Bir makinenin Netbios’la çalışan servisi kadar Netbios ismi vardır bu da aşağı yukarı 20 tanedir. Her kapanışta yayınlanır. Bir istemci hiç kapanmazsa eğer WINS’te kaydının kaldığı süre 6 gündür. 3 gün sonra kayıt yenileme girişiminde bulunur.

Name relaeses:

İsmi bırakma işlemidir. Eğer herhangi bir sebeple bir makine, ismini bırakamadan sistemden çıktı ise (Name relase yapamadıysa), isim bırakma işlemini manüel olarak WINS’ten bizim halletmemiz gerekir. Aksi halde kullanıcı bırakamadığı isimle tekrar logon olmaya çalıştığında o isimde bir makinenin logon durumda olduğu ve logon olamadığına dair bir hata ile karsılaşacaktır. İstemci bilgisayarkarın kendilerini release edebilmesi için sistemler düzgün kapanmalıdır.

Burst Handling:

İstemci bilgisayarlar her açılışta kendilerini WINS’e kayıt etmek isteyeceklerdir. Bu ciddi bir iş yüküdür. Bu sorunu WINS, PC basına değil Netbios kayıt sayısı basına düşünür. Yani bir bilgisayarla ilgili bir çok Netbios kaydı yapıldığı için, kayıt edilen bilgisayar sayısı, burada belirlediğimiz sayıdan daha düşük olacaktır. Biz tüm Clientların ayni anda açılmasıyla oluşan sıkışıklığı Burst Handling ile çözeriz. Bunun çalışma mantığı sadece sudur. WINS’e ilk anda belli sayıda kayıt almasını sağlarız.

SERVER\Properties\Advanced\Enabled Burst Handling. Lob seçersek 300 kayıt, Medium seçersek 500, High seçersek 1000 kayıt yapar. Custom ile en fazla 5000 kayıt’ı register edebiliriz. Bu kayıt adedi dolduktan sonra gelen bilgisayarlara belli bir süre sonra gelmesi bildirilir.

Replication Partner:

Her bir subnet için 1 tane WINS kurulması tavsiye edilir. Farklı subnetlerdeki WINS’ler bilgileri paylaşmaları iyi olur. Buna REPLICATION denir. Bilgilerini paylaşacağı diğer WINS’lerde Replication Partnerdir. Bir subnettekiler kendi WINS’lerine kendilerini, diğer subnettekilerde kendilerini kendi WINS’lerine kaydettirir. Her iki subnet’inde birbirlerindeki Clientları görebilmeleri için gerekir.

Bu ayar çift taraflı yapılmalıdır. Replication Partner sağ tik\New replication pertner’e makinenin ismini veya ip’sini yaz. Yine sağ tıklayip REPLICATE NOW seçeneği seçince manüel olarak tanımladığımız replikasyon ayarına uygun olan replikasyon gerçekleşir. Ayarlar Replikasyon Partnerimizin üstüne çift tıkladığımızda ADVANCED tabındadır. Aynı ayarlar REPLICATION PARTNER’a sağ tıklayınca da çıkar ama burada yapılan ayarlar tüm partnerleri etkiler. Advanced tabında Blok record this owners ile Partnerden gelen bilgileri blocklama şansımız var.

Push Partnerr:

Adet ayarlıdır. İki server arasındaki kayıt farkı belli bir sayıya ulaştığında bu ayarı yaptığımız bilgisayar farklı kayıtları partneri olarak belirlenen makineye bildirir ve o makinede farklı kayıtları kendine update eder.

Pull Partner:

Zaman ayarlıdır. Senkronize süresi belirlenir ve bu zaman geldiğinde, üstüne bu ayarı yaptığımız WINS server, partner olarak belirlenen makineden farklı kayıtları almak için ona başvurur. Kayıtlar arasında fark varsa replikasyon gerçekleşir. Eğer belirlenen süre sonunda replikasyon gerçekleşmezse yine belirlenen süre kadar beklenip tekrar denenir. Beklemede geçen süreye kopyalama aralığı “replication interval” denir.

Push & Pull:

Üzerinde bu ayar yapılan WINS server belirlenen sayıya ulaşıldığında partneri olan server farklı kayıtların olduğu bilgisini gönderir (Push) ve belirlenen zaman geldiğinde de partnerine, yeni kayıt olup olmadığı bilgisini ve varsa yeni kayıtları almak için başvurur sorun yoksa update eder(Pull). Eğer ağın hızı yavaşsa ağı fazla meşgul edeceği için pek uygun değildir. Bir partner tanımlandığında default ayar budur.

Statik Registration:

Non-Microsoft işletim sistemler kendilerini otomatik register edemezler. Biz Manüel olarak register ederiz. Active Registrations’a sağ tik\New Static mapping kismindan kayıt yapılır. Type kısmından; yarattığımız kayıt bir pc’ye aitse Unique seçilir. Bu bir workgroup kaydıysa GROUP seçilir. Bu eğer bir domain’se DOMAIN seçilir. Eğer bir pc’nin birden fazla IP’si varsa Multhome seçilir. Static Register edilen bilgisayarların servisleri daima aktive gözükür.

WINS Nod Tipleri

Zone Tipi

Açıklama 

Registry Değeri

B-Node

Hem kayıt hemde isim çözümlemesi esnasında broadcast kullanır.

1

P-Node

Netbios isimlerini çözümlemek için WINS gibi İsim çözümleme sunucularını kullanır.

2

M-Node

Mix node’dur. Default olarak B node kullanır ancak bu şekilde isim çözümlemesi gerçeklesmezse P node ile çözümleme yapmaya çalışır.

4

H-Node

Mix node’dur. Default olarak P node kullanır ancak bu şekilde isim çözümlemesi gerçeklesmezse B node ile çözümleme yapmaya çalışır.

8

WINS Server Netbios İsim Çözümlemesini Nasıl Yapar?

winsresolve

Kayıt Silme, Tombstone ve Veritabanını Sıkıştırma

Bir kaydı silmek için sağ tıklandığında iki seçenek gelir. İlk seçenek seçilirse kayıt server’dan hemen silinir ama partnerlere replike edilmez. İkincisi seçilirse silinme sonrası replikasyon yapılır. Bu şekilde silinme sayesinde kayıt yok olmaz kayıt’ın STATE’i TOMBSTONE olur.

TOMBSTONE bir de şu şekilde olur. WINS bir kaydı default olarak 6 günlüğüne verir (Renewal interval). Eğer bu altı gün içinde kayıt yenilenmezse WINS bu kaydı default olarak 4 gün daha kullanımda tutar (Extinction interval). Yine yenilenmezse (Artik 10’uncu gün olmuştur) kullanımdan kaldırır. 24 gün daha bu şekilde tuttuktan sonra ise siler. Kullanımdan kaldırıp (10’ncu günden) sildiği ana kadar geçen süreye “tombstone” denir. Bunun Tamamına ACTIVE REGISTRY denir

Yani Tombstone WINS’in kaydı kullanımdan kaldırmasıyla tamamen sildiği ana kadar geçen süreye denir. Geri getirme sansı yoktur. Bu noktada DNS’ teki AGING and SCAVENGING prosedürü yani ACTIVE REGISTRY isler.

Database verification: WINS, database’ini tombstone dahil olmak üzere check eder. Silinme zamanları gelmiş kayıtları siler, tombstone’a atılması gereken kayıtları tombstone’a atar. Bu işlemin yapılacağı zamanın is saatleri dışında olması ve backup aliminin bu işlemden sonra yapılması uygundur.

Veritabanını Sıkıştırmak:

Dynamic Compact: Bilgiler düzenlenir birleştirilir ama database’deki bos gereksiz alanları almaz.

Offline Compact: Bilgiler düzenlenir, birleştirilir ve veriler arası boşluklar varsa bunlarda kapatılır.

Komut Ortamında: Jetpack komutuyla OFFLINE COMPACT yapılır.

database

Share.

About Author

Leave A Reply