Internet Information Service (IIS)

0

Internet Information Service (IIS)

Microsoft® Windows Server 2003™ işletim sistemiyle yüklenen Internet Information Services (IIS) 6.0 intranet, Internet veya ekstranet üzerinden tümleşik, güvenilir, ölçeklenebilir, güvenli ve yönetilebilir Web sunucusu yetenekleri sağlar. IIS, dinamik ağ uygulamaları güçlü iletişim platformu oluşturma aracıdır. Farklı boyutlardaki kuruluşlar, Internet veya intranetleri üzerindeki Web sayfalarını barındırmak ve yönetmek, FTP sitelerini barındırmak ve yönetmek, Ağ Haber Aktarım Protokolü (NNTP) ve Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) kullanarak haber veya postalarını yönlendirmek için IIS’yi kullanır. IIS 6.0, Web uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimi için Microsoft ASP.NET, XML ve Basit Nesne Erişim Protokolü (SOAP) gibi en son Web standartlarından yararlanır. IIS 6.0, kuruluşlara, BT çalışanlarına ve sunucu yöneticilerine, tek bir IIS sunucusu veya birden çok sunucu üzerindeki sayıları binleri bulan Web siteleri için performans, ölçeklenebilirlik ve güvenlik konularındaki hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olması düşünülerek tasarlanmış yeni özellikler içerir.

Web Uygulama Teknolojileri

Windows Server 2003 ailesi ASP.NET ve IIS tümleştirmesiyle daha gelişmiş bir geliştirici deneyimi sağlar. Microsoft® , Microsoft .NET Framework’ün bir parçası olarak çalışabilen kuruluş-sınıfı Web uygulamalarını oluşturmak için daha geniş kapsamlı işlevler sağlarken, çoğu ASP kodunu da tanır. ASP.NET’i kullanarak, tür güvenliği, devralma, dil birlikte çalışabilirliği ve sürüm oluşturma gibi ortak dil çalıştırma özelliklerinden tam olarak faydalanabilirsiniz. IIS 6.0, XML, Basit Nesne Erişim Protokolü (SOAP) ve (IPv6.0) dahil en yeni Web standartlarına yönelik destek de sağlar.

ASP.NET
Microsoft ASP.NET, kuruluş sınıfı Web uygulamaları ve XML Web hizmetleri oluşturmak ve dağıtmak için gereken hizmetleri sağlayan bir birleşik Web uygulama platformudur. ASP.NET, Windows Server 2003 ailesindeki işletim sistemlerinde bulunur ve varsayılan olarak yüklüdür.

.NET Framework, bellek yönetimi gibi çekirdek hizmetleri sağlayan ortak dil çalışma zamanı, iş parçacığı yönetimi, kod güvenliği ve geliştiricilerin uygulama oluşturmak için kullanabilecekleri türler için nesneye yönelik ve kapsamlı bir toplaması olan .NET Framework sınıfı kitaplığı içerir. ASP.NET, 64-bit sistemler tarafından desteklenmez.

Active Server Pages
Sunucu tarafı komut dosyaları ve tarayıcıdan bağımsız dinamik içerik oluşturma bileşenlerini kullanarak dinamik içerik oluşturabilirsiniz. Microsoft Active Server Pages (ASP), içerik geliştiricilerine HTML sayfalarına bir komut dili katıştırma olanağı vererek CGI (Ortak Ağ Geçidi Arabirimi) ve ISAPI yerine kullanımı kolay bir alternatif sağlar. ASP, HTTP istek ve yanıt akışlarının tümüne erişim sağladığı gibi, standartlara dayalı veritabanı bağlantısı ve farklı tarayıcılar için içeriğin özelleştirilebilmesi özelliğini sağlar.

ADSI 2.0
ADSI 2.0, yöneticiler ve uygulama geliştiricileri, varolan ADSI sağlayıcısına, yöneticilere sitelerini yapılandırmada daha da çok esneklik sağlayan özel nesneler, özellikler ve yöntemler ekleyebilirler.

Joker Uygulama Eşlemeleri
Joker uygulama eşlemeleri, yöneticilerin belirli bir Web sitesine yapılan her bir isteğin başında, istenen dosyanın uzantısından bağımsız olarak, Web sitesi veya sanal dizini bir ISAPI uygulaması çalıştıracak şekilde yapılandırabilmelerini sağlar.

Yönetimsel Araçlar ve Özellikler
IIS, farklı müşteri gereksinimlerini karşılayabilmek için çeşitli yönetilebilirlik ve yönetim araçları sağlar. Yöneticiler, IIS 6.0 çalıştıran bir sunucuyu, IIS Yöneticisi’ni kullanarak, yönetim komut dosyalarıyla veya doğrudan IIS düz metin yapılandırma dosyasını düzenleyerek yapılandırabilirler. Yöneticiler ayrıca IIS sunucularını ve sitelerini uzaktan yönetebilirler.

Düz Metin Metatabanı
Metatabanı, IIS yapılandırma değerlerinin büyük kısmını barındıran bir depodur. Metatabanının yeniden düzenlenmesi, metatabanının genel performansını ve kullanılabilirliğini geliştirmenin yanı sıra, sunucu başlangıç ve kapatma işlemlerinin aldığı sürenin de önemli oranda düşmesini sağladı. IIS’nin bu sürümü, el ile veya program aracılığıyla düzenlenebilen bir XML metatabanı yapılandırma dosyası içerir. Metatabanı, iki düz metin XML dosyasında saklanır:

  • MetaBase.xml, IIS’nin yapılandırma değerlerini içerir.
  • MBSchema.xml, XML metatabanı şemasını depolar ve doğru metatabanı yapılandırmasına zorlar.
    MetaBase.xml ve MBSchema.xml dosyaları düz metin olarak saklandıkları için, herhangi bir düz metin düzenleyicisi kullanılarak okunabilir.

Metatabanı Geçmişini Saklama
Uzun süreli hizmet aksamalarını engellemek için, metatabanının önceki bir sürümüne hızla dönebilirsiniz. Otomatik izlemeyle metatabanında yapılan değişiklikler, metatabanı dosyasının tüm sürümleri geçmiş klasörüne kopyalanarak diske yazılır. Her geçmiş dosyası, benzersiz bir sürüm numarasıyla tanımlanır ve bu numara daha sonraki metatabanı geri yükleme işlemleri tarafından kullanılabilir. Kullanıcıların metatabanı yapılandırmasını programlama yoluyla numaralamalarına ve geri yüklemelerine olanak veren yeni ABO (Yönetim Temel Nesnesi), WMI ve ADSI yöntemleri sunulur.

IIS Çalışırken Metatabanı Dosyasını Düzenleme
IIS çalışırken metatabanı dosyasını doğrudan düzenleyebilirsiniz; bu durumda, değişiklikler bellek içi metatabanına hemen uygulanır. MetaBase.XML bir metin dosyası olduğundan çalışırken düzenle olarak bilinen bu özellik kullanılabilmektedir. Çalışırken düzenle özelliği etkinleştirildiğinde, Microsoft Not Defteri gibi sık kullanılan metin araçlarıyla doğrudan düzenleme gerçekleştirilebilir.

Site ve Uygulama Yapılandırmasını Alma ve Verme
IIS, herhangi bir düğüm düzeyi için birden fazla sunucuda, site ve uygulama yapılandırması ayarlarını yaymak için iki adet Yönetim Tabanlı Nesne (ABO) yöntemini destekler: Al() ve Ver(). Bu yöntemleri kullanarak, metatabanının herhangi bir düzeyinden bir düğümü veya ağacın tamamını, devralınan yapılandırmasıyla birlikte bir XML dosyasına verebilir ve daha sonra, devralınan yapılandırmalarla birlikte bir düğümü veya ağacın tamamını bir XML dosyasından alabilirsiniz. Ayrıca bu ABO yöntemleriyle güvenli verileri parolayla koruyabilirsiniz.

Sunucudan Bağımsız Metatabanı Yedekleri Oluşturma
ADSI IIsComputer nesnesinin BackupWithPassword() ve RestoreWithPassword() yöntemlerini kullanarak, metatabanını bir parola kullanarak program aracılığıyla yedekleyebilir veya geri yükleyebilirsiniz. Oturum anahtarı, yedekleme sırasında isteğe bağlı, kullanıcı tarafından sağlanan bir parola ile şifrelenir ve makine anahtarını temel almaz.

Metatabanı Güvenilirliği
Yapılandırma yedekleme/geri yükleme özelliğini kullanarak, metatabanınızın güvenli ya da güvenli olmayan bir yedeğini oluşturabilirsiniz. Yöneticiler ayrıca IIS Yöneticisi’ni kullanarak metatabanının kopyalarını diğer bilgisayarlara geri yükleyebilirler. Bu yedekleme yöntemleri, içerik dosyalarınızı değil, yalnızca metatabanı ayarlarınızı geri yükleyebilmenizi sağlar.

IIS WMI Sağlayıcısı
Windows Server 2003 ailesi ürünleri, ortamınızdaki Windows sunucularının yönetimini geliştirmek için kullanılan bir araç olarak, ölçeklenebilir bir yönetim altyapısı olan Windows Yönetim Araçları (WMI) özelliğini sağlar. IIS WMI sağlayıcısı, genişletilebilir bir şemayı desteklerken, işlevsel olarak IIS ADSI sağlayıcısına eşit bir yönetilebilirlik düzeyi sağlar. Ayrıca, ADSI kullanılarak geliştirilen şema uzantıları, IIS WMI sağlayıcısına alınarak WMI’nın faydaları daha da artırılır. WMI hakkında daha fazla bilgi için, MSDN’deki IIS Software Development Kit’te (SDK) “IIS Yönetim Teknolojileri” konusuna bakın.

FTP Kullanıcı Yalıtımı
FTP kullanıcısı yalıtımı, müşterilerine, dosya ve Web içeriği yüklerken ayrı FTP dizinleri sağlamaları gereken Internet hizmet sağlayıcıları (ISP) ve uygulama hizmet sağlayıcılarına yönelik bir çözümdür. FTP kullanıcısı yalıtımı, kullanıcıları kendi dizinleriyle sınırlandırarak, diğer kullanıcıların Web içeriğini görüntülemelerini veya üzerine yazmalarını engeller. Kullanıcının en üst düzey dizini FTP hizmetinin kökü olarak göründüğünden, kullanıcı dizin ağacında yukarı doğru hareket edemez. Kullanıcı, kendi özel sitesinde dosya ve klasör oluşturabilir, değiştirebilir veya silebilir.

FrontPage 2002 Sunucu Uzantıları
FrontPage Sunucu Uzantıları, sanal sunucuları genişletmekte kullanılan Web tabanlı ve komut satırı aracılığıyla yönetim olanağı sağlar. Sanal sunucuları FrontPage Sunucu Uzantıları ile genişletmek, site sahibinin siteyi FrontPage’de oluşturmasına ve site sahipliği ve yönetim kimlik bilgileri için temsilci seçmesine olanak tanır.

Microsoft FrontPage® 2002 Sunucu Uzantıları, FrontPage 2000 Sunucu Uzantıları’nın güncelleştirmesidir; roller ve haklar gibi yeni güvenlik özellikleriyle sunucu durumunu ve Web sitesi kullanımını izleme için yeni özellikler içerir.

Komut Satırı Yönetim Komut Dosyaları
Komut satırı yönetimi, yönetim görevlerinin etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesini kolaylaştırır. IIS, aşağıdaki görevler için komut dosyaları sağlar:

  • Web siteleri oluşturma, silme, başlatma, durdurma ve listeleme
  • FTP siteleri oluşturma, silme, başlatma, durdurma ve listeleme
  • Web sanal dizinleri oluşturma veya silme
  • Uygulama oluşturma veya silme
  • IIS yapılandırması verme veya alma
  • IIS yapılandırmasını yedekleme veya geri yükleme

UTF-8 Oturum Açma Desteği
IIS, yöneticilerin URL isabetlerini, İngilizce yerine kendi dillerinde günlüğe kaydetmelerine izin veren UTF-8 biçiminde günlük dosyası kaydı özelliğini destekler. Bu ayar, Web hizmeti düzeyinde yapılandırılabilir ve günlük dosyalarının HTTP protokol yığınına (HTTP.sys) yazılacağı biçimi bildirir: UTF-8 veya yerel kod sayfası.

IIS, IIS Web sunucunuzu uzaktan yönetmenize yardımcı olacak çeşitli araçlar içerir. Bu araçlar arasında Uzaktan Yönetim (HTML) aracı, Terminal Hizmetleri ve ADSI, WMI gibi programlama özellikleri ile yeni bir komut satırı yönetim komut dosyaları kümesi vardır

IIS Uzaktan Yönetim (HTML) aracı, IIS’yi Web tarayıcınız aracılığıyla Internet veya intranetiniz üzerinden uzaktan yönetmenize izin verir.

Terminal Hizmetleri, kişisel bilgisayarlarda ve diğer bilgisayar masaüstlerinde çalışan terminallerde ve terminal öykünücülerinde 32-bit Windows uygulamalarını çalıştırmanıza olanak sağlayan bir Windows Server 2003 özelliğidir. Bu, IIS gibi bazı Windows hizmetlerini, sunucu konsolundan yönetiyormuşçasına uzaktan yönetmenize olanak verir. Uyumlu istemci yazılımıyla, eski PC’lerden ve hatta UNIX iş istasyonları gibi aygıtlardan yönetim görevini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak Windows tabanlı olmayan istemci aygıtları başka firmaların ürettiği ek yazılımlar gerektirir.

Merkezden Yönetim
IIS yönetim araçları, Microsoft Yönetim Konsolu’nu (MMC) kullanır. MMC, yöneticilerin sunucularını yönetmek için kullanabildiği IIS Yöneticisi gibi programları barındırır. İntranetinizdeki bir Windows sunucu ürününde IIS çalıştıran bilgisayarları yönetmek için, Windows 2003 Server ailesinin bir üyesini çalıştıran bir bilgisayardan IIS Yöneticisi’ni kullanabilirsiniz.

Uzaktan Yönetilebilir Sertifika Nesnesi
Komut dosyalarını kullanarak, Güvenli Yuva Katmanı (SSL) sertifikalarınızı yerel veya uzak bilgisayarda işleyebilirsiniz. Bileşen Nesne Modeli (COM) nesnesi, MMC tarafından belirlenen kısıtlamalara rağmen, ekleme, kaldırma, yedekleme ve geri yükleme işlevlerini gerçekleştirmenize olanak verir.

Share.

About Author

Leave A Reply